HIRDETMÉNY
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásáról