Kovács Mihály Általános Iskola honlapja

Hónap: 2020 március

Első osztályosok beíratása

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

 Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség

 szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

 A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

  • A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között

azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

  • nem állami fenntartású általános iskolába, vagy
  • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.
Olvass tovább...

Kovács Mihály Általános Iskola

Fenntartó: Karcagi Tankerületi Központ
Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.
Tankerületi igazgató: Sági István
Honlap: http://kk.gov.hu/karcag

Pedagógiai hitvallásunk szerint iskolánk akkor teljesíti feladatát, ha minden gyermeknek megadja azt a lehetőséget, hogy elérje teljesítőképességének maximumát, s a modern világ számára oly fontos tulajdonságokkal rendelkezve egészséges és képzett felnőtté válhasson, aki hisz és bízik önmagában, energikus, felelősséget érez környezete és embertársai iránt.

Az iskolánkban olyan általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik amely, egyszerre szolgálja az intellektuális ismeretek birtokbavételét, az érzelmi, szociális és egyéb készségek, képességek kibontakoztatását, a szilárd erkölcsi értékek kialakítását, megerősítését, a tanulók felkészülését az érdeklődésének, képességeinek legjobban megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, pályaválasztásra, valamint a társadalmi beilleszkedésre.

Tanulóink az iskolánkban sokoldalú, korszerű tudást nyújtó, gyermekközpontú nevelésben részesülnek, és bízunk abban, hogy az iskolai évek után is képesek lesznek megújulásra, önművelésre, helytállásra, pozitív jövőkép megfogalmazásra. Olyan ismereteket nyújtunk, tanulási tevékenységeket szervezünk, amelyek hozzájárulnak a reális énkép, az önismeret, az európai azonosságtudat kialakulásához, segít az egyetemes kultúra iránti fogékonyság és tisztelet megalapozásához.… Olvass tovább...