Kovács Mihály Általános Iskola

Kovács Mihály Általános Iskola honlapja

2/3 oldal

Hamarosan itt az őszi szünet

Kedves Diákjaink! Tisztelt Szülők!

2020. október 23 – november 1, között őszi szünet lesz az iskolánkban is. A több mint egy hetes pihenő időt használják ki a gyermekek a kikapcsolódásra, feltöltődésre!

Az Emberi Erőforrások Minisztérium miniszterének, Prof. Dr. Kásler Miklós miniszterúrnak az őszi szünetre vonatkozó javaslatát intézményünk is megkapta. „A járvány visszaszorítását a családok azzal is segíteni tudják az őszi szünet idején, hogy a gyermekek a kontaktusszám csökkentése érdekében lehetőleg a családjukkal töltik el a szünidőt. Fontos, hogy a gyermekek lehetőleg kerüljék el azokat a helyszíneket, rendezvényeket, ahol zárt térben sokan vannak, és minimalizálják az iskolatársaikkal vagy más intézmények diákjaival is a közös, a vírus terjedése szempontjából kockázatos programokon való részvételüket. A cél az, hogy az oktatási rendszert érintő fertőzések számát a minimálisra csökkentsük…. Az idősek védelme érdekében a nagyszülőkkel kizárólag egészséges állapotban, a védelmi intézkedések betartásával történjen személyes érintkezés.”

Az iskolánkban a takarítóink fertőtlenítő nagytakarítást végeznek. A fertőtlenítéshez, takarításhoz szükséges fertőtlenítőszerek rendelkezésünkre állnak.… Olvass tovább...

Iskolai étkezési díj fizetése

Tisztelt Szülők!

2020. október 1-től az iskolai étkezés befizetése nem az iskolában történik.

A fennálló járványveszély miatt gyermeke étkezési díját lehetőség szerint átutalással szíveskedjenek rendezni.

A díjbefizetéssel kapcsolatosan egy szülői nyilatkozatot visznek haza a gyermekek a térítési díj rendezésével kapcsolatosan.

Kérem Önöket, hogy 2020. szeptember 30-ig (szerda) küldjék vissza a gazdasági irodába a nyilatkozatot, miszerint tudják-e vállalni az átutalással történő díjbefizetést!

Akik nem tudják átutalással kifizetni az étkezési díjat, azoknak tájékoztatást adunk a fizetés módjáról, idejéről.

Együttműködésüket köszönöm.

Parázsó Katalin – intézményvezető

Intézkedési terv

A Kovács Mihály Általános Iskola

Intézkedési terve

A 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

alapján

I. Felkészülés a tanévre

  1. Mint minden köznevelési intézményben, így iskolánkban is alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztek el a tanév kezdetére a takarítóink.
  • A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vettük a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.
  • A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek a fenntartó által biztosítva van. Az Operatív Törzs a tanévkezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.
  • A virucid hatású tisztítószerek és kézfertőtlenítők mennyiségét iskolánkban az iskolatitkár, Tóthné Salánki Ilona ellenőrzi, a folyamatos utántöltéséről gondoskodik, a fertótlenítőszerek pótrendeléséről intézkedik. A fertőtlenítést takarítóink rendszeresen elvégzik.
  • Kézfertőtlenítőt a bejáratoknál és az osztálytermekben elhelyeztünk, a mosdókban a folyékony szappan és a papírtörlő is rendelkezésre áll.
  • Minden osztályteremben és közösségi térben elhelyeztük az iskolaorvos, a védőnők és a járványügyi hatóság elérhetőségét.

II. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások

  1. Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
Olvass tovább...

Felvételi eljárásrend

Tisztelt Szülők!

Egy 14 éves gyermeknek nem egyszerű feladat eldönteni, hogy milyen terület is legyen az, amely a további életét meghatározza. Számos kérdés kavarog ilyenkor nemcsak a 8. osztályos tanulók fejében, de a szülők is aggódva tekintenek a pályaválasztás elé.

A járványügyi készenlét miatt bevezetett intézkedések nagymértékben befolyásolják iskolánkban a pályaválasztás lebonyolítását. Személyes jelenléttel járó összevont szülői értekezletet nem áll módunkban tartani, azonban kiemelt feladatunknak érezzük ebben a rendkívüli helyzetben is a korrekt tájékoztatást, az együttműködést a szülőkkel és a 8. osztályos tanulóinkkal annak érdekében, hogy 2021. áprilisának végén minden végzősünk megtalálja azt a középfokú oktatási intézményt, ahol tanulmányait a következő tanévben folytatni szeretné.

Nagyon fontosnak tartom a megalapozott pályaválasztást. Mindenképpen olyan középfokú intézményt jelöljenek meg a felvételi lapokon, ahová a gyermek leginkább szeretne menni. Az úgynevezett „Majd jó lesz ez az iskola is” elgondolás nem vezet hosszútávon eredményre. Minden megjelölt intézmény olyan legyen, ahol szívesen tanulna a gyermekük.

Több iskola is megjelölhető, így mindenképpen legyen olyan oktatási intézmény is a kiválasztott iskolák között, ahová tényleg felveszik a gyermeket.… Olvass tovább...

Tájékoztató tanulóknak

Ha Téged is foglalkoztatnak az alábbi kérdések, érzések, gondolatok, keresd meg az

 iskolai szociális segítődet!

Nehézséget okozó élethelyzetbe kerültél?

Ha konfliktusod van a környezeteddel?

Ha bizonytalan vagy?

Ha az iskolában szorongsz, tanulási nehézségeid vannak?

Ha szeretnél beszélgetni a téged foglalkoztató kérdésekről?

Amennyiben van olyan téma, ami érdekel Téged, szeretnél róla többet tudni, szeretnél információhoz jutni. Keress bátran, fordulj hozzám bizalommal!

A TE szociális segítőd: Majnár Erika

Időpont: kéthetente szerda 8:00 – 11:00 / első alkalom 09.16.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység:

A segítő olyan szakember, aki elsődlegesen a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével foglalkozik.

HOGYAN TUD SEGÍTENI A SZOCIÁLIS SEGÍTŐ?

Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés: tanulóknak, segítségnyújtás a problémakezelésben: diákok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.

Tanácsadás szülőknek: a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, iskolai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.

Közvetítés tanár – diák, szülő – gyermek kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.

 Információnyújtás: elérhető szolgáltatásokról, intézményekről (pedagógiai, pszichés, szociális), ellátásokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben.

Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően, javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.

Elérhetőség:

Az iskola szociális segítője: Majnár Erika

Telefon: 06/20-230-5425

E-mail: majnarera0802@gmail.com

Időpont: kéthetente szerda 8:00 – 11:00  / első alkalom 09.16.

Hulladékgyűjtés

2020. szeptember 28-án (hétfőn) tervezzük jó idő esetében a tavasszal elmaradt hulladékgyűjtésünket.

Papír és fémhulladék átvételére kerül majd sor.


A részletekről később adunk tájékoztatást.

Tanévnyitó, 2020. szeptember 1.

Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink!

A koronavírus-járványra való tekintettel 2020. szeptember 1-jén a Kovács Mihály Általános Iskola a tanévnyitó ünnepségét két felvonásban szervezi meg.

Alsó tagozat 2020. szeptember 1. 8.00 óra. Helyszín: Iskolaudvar

Felső tagozat 2020. szeptember 1. 9.00 óra. Helyszín: Iskolaudvar

Ennek megfelelően a felsősök 9 órára jönnek iskolába.

Kérem, hogy csak az 1. és az 5. évfolyam esetében a gyermekeket maximum 1 fő hozzátartozó kísérje el, annak érdekében, hogy a járványügyi előírásokban megengedett létszámokat és védőtávolságot be tudjuk tartani! A többi évfolyamra járó gyermek szüleit arra kérem, hogy az iskola kapujáig kísérje el a gyermekét!

Az iskola bejáratainál kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata mindenkire vonatkozik. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden személy, aki az iskolába belép, alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás). Saját kézfertőtlenítő is használható.

Az épületen belül, mivel a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken (pl.:… Olvass tovább...

Tisztelt Szülő / Tisztelt Gondviselő!

Tájékoztatom, hogy az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú, „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt keretében a 2020/21-es tanévben tanszercsomagok kiosztására kerül sor a hátrányos illetve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak.

A csomagok kiosztása 2020. augusztus 25-én és 26-án történik a Kovács Mihály Általános Iskolában az 1. számú tanteremben a tankönyvosztással egy időben.

A tanszercsomag átvételéhez a gyermek TAJ száma, OM (oktatási) azonosítószáma és a jegyző által kiadott hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetet igazoló határozat szükséges, így az átvételkor ezen igazoló iratokat, kérem hozza magával!

Kérem továbbá, hogy a megkapott tanszercsomag sértetlenségét átvételkor ellenőrizze le! Tájékoztatom, hogy az átvétel követően nem áll módunkban a tanszercsomaggal összefüggő reklamációkat elfogadni.

A tanszercsomagok átadás-átvételéről fotódokumentáció készülhet.

A tanszercsomagok az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt adatok megadását követően, a kedvezményezett gyermek képviseletében a szülő által történő aláírást követően vehetőek át. Tájékoztatom, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megadott személyes adatokat a Klebelsberg Központ kizárólag az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú Európai Uniós projekt megvalósításával összefüggő feladatainak végrehajtása céljából kezeli, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.… Olvass tovább...

Régebbi bejegyzések » « Újabb bejegyzések