A Kovács Mihály Általános Iskola

Intézkedési terve

A 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

alapján

I. Felkészülés a tanévre

 1. Mint minden köznevelési intézményben, így iskolánkban is alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztek el a tanév kezdetére a takarítóink.
 • A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vettük a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.
 • A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek a fenntartó által biztosítva van. Az Operatív Törzs a tanévkezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.
 • A virucid hatású tisztítószerek és kézfertőtlenítők mennyiségét iskolánkban az iskolatitkár, Tóthné Salánki Ilona ellenőrzi, a folyamatos utántöltéséről gondoskodik, a fertótlenítőszerek pótrendeléséről intézkedik. A fertőtlenítést takarítóink rendszeresen elvégzik.
 • Kézfertőtlenítőt a bejáratoknál és az osztálytermekben elhelyeztünk, a mosdókban a folyékony szappan és a papírtörlő is rendelkezésre áll.
 • Minden osztályteremben és közösségi térben elhelyeztük az iskolaorvos, a védőnők és a járványügyi hatóság elérhetőségét.

II. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások

 1. Minden köznevelési intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt.
 2. Kérjük a tisztelt szülőket is, hogy ne csoportosuljanak az iskola előtt, a 1,5 méteres védőtávolságot tartsák be! Az iskola épületébe csak ügyintézés céljából jöjjenek be, gyermeküket az iskola Posta felőli külső nagykapujáig kísérjék el reggel, és a Polgármesteri Hivatal felőli főbejáratnál várjanak rá a tanítási órák, a napközis és tanulószobai foglalkozások, és egyéb délutáni tanórán kívüli foglalkozások után a megfelelő távolságot betartva! Kérjük a szülőket, hogy az első órára érkező tanuló 7:45-re érkezzen meg az iskolába!

Az iskola Posta és Sportpálya felőli belső udvari kiskapuit 8.00 – 16.00-ig zárva tartjuk. Az épületbe a Városháza felőli főbejáraton tudnak bejönni kizárólag ügyintézés céljából, ahol portás fogja fogadni a látogatókat, feljegyezve az érkezők és a távozók nevét, a látogatás és a távozás idejét, indokát. Közlekedésbiztonsági szempontból felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a nagykapu felőli bejárót, kereszteződést ne használják parkolóként, ugyanis szabálytalan, továbbá a feltorlódó autók balesetveszélyesek. Parkolásra az iskola Posta és Sportpálya felőli parkolóit használják! A kerékpártárolóban természetesen továbbiakban is elhelyezhetik a gyermekek a kerékpárjukat, kamera van felszerelve mindkét kapu felé.

 • Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, családi nap, pályaválasztási délután, iskolai ünnepségek stb.) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lennünk az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartására, az            alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartására (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezésére, a rendezvényeink kisebb létszámú rendezvényekre bontására és a résztvevők körének korlátozására.

A munkatervben megjelenő programelemeket egyedileg bíráljuk el. A szervezéséről és a megvalósításról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk iskolánk honlapján: kmaltisk.hu és közösségi oldalán.

 • Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó az is.
 • A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket nem tartunk az intézményben. A szülők tájékoztatása a pedagógusok részéről a KRÉTA tanügyi adminisztrációs felületen, a pedagógusok iskolai email címén keresztül, telefonon, az osztályközösségek zárt közösségi csoportjában történik. Kérjük, hogy kövessék nyomon híreinket és egyeztessenek az osztályfőnökkel, ha az elérhetőségük változott! Kérjük, hogy ellenőrizzék a KRÉTA gondviselői jogosultságú hozzáférésüket!

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

 1. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos, rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre.
 • Az iskola bejáratainál kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata mindenkire vonatkozik. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden személy, aki az iskolába belép, alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás). Az érzékeny bőrűeknek a saját kézfertőtlenítő is használható.
 • A szociális helységekben (WC, mosdók) is biztosítva van a szappanos kézmosási lehetőség. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk, amelyeket használat után kérjük a használókat a kihelyezett szemetesekbe szíveskedjenek dobni!  A textil törölköző használata kifejezetten kerülendő!
 • A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak a pedagógusoktól az első tanítási napon. Tájékoztató táblákat a kézfertőtlenítésre, kézmosásra vonatkozó jól látható helyekre kihelyeztünk. A gyermekek számára is fontos elsajátítani az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.
 • Az osztálytermekben lehetőségekhez mérten a tanulóinkat lazábban helyezzük el, azaz amennyiben lehetséges, akkor 1 padban egy gyermek ül. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Az iskolában tartózkodó személyeknek (tanuló, dolgozó, ügyintézés miatt az iskolába érkező szülő, stb.) maguknak kell gondoskodniuk a szájmaszkról.
 • A tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – elkerüljük. A szaktantermek (kémia, informatika, tornaterem, táncterem, tornaszoba), nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják mind az alsó, mind a felső tagozaton, így a felső tagozatosok sem vándorolnak a tantermek között.
 • A tanórák ideje alatt a takarítók a folyosón, a közösségi terekben, a tanuló és felnőtt mosdóban felületfertőtlenítést és szellőztetést végeznek. A takarítást, fertőtlenítést úgy végezzük, hogy a gyermekek egészségét ne veszélyeztesse.
 • Óraközi szünetekben, amikor az időjárás engedi, akkor a gyermekek a szünetet az iskolaudvaron töltik törekedve a megfelelő védőtávolság betartására. Rossz idő esetében tanulók az osztálytermük előtti folyosószakaszon lesznek. A felső tagozat elsődlegesen az emeleti folyosót, míg az alsó tagozat a földszinti folyosót használhatja.Az épületen belül, mivel a védőtávolság (1,5 méter) nem tartható be a közösségi tereken (pl.: folyosó, aula), így az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 
 • A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk.
 • Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

Étkezésre vonatkozó szabályok

 1.  Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztására, valamint gyakoribb fertőtlenítésre.
 • Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 • Az iskolabüfét a gyermekek még használhatják. Mivel a büfé előtti közösségi tér olyan speciális zárt területe az iskolánknak, ahol egyszerre több gyermek is tartózkodik szorosan egymás mellett, és itt a védőtávolság nehezen tartható meg, ezért az ott tartózkodás idején a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező! A büfében a 1,5 méteres védőtávolságot felragasztott csíkok jelölik, a távolság betartása mindenkinek kötelező!
 • A Rózsakert Étteremben étkező gyermekek kisebb csoportokban fognak étkezni. A étterem gondoskodik a megfelelő higiénés elvárások biztosításáról.

Iskola egészségügyi ellátás szabályai

 1. Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
 2. A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
 • A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik majd.

Tanulói hiányzások kezelése

 1. Felhívom a kedves szülők figyelmét arra, hogy a nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.  Amennyiben gyermeküknél a COVID-19 fertőzésre utaló tüneteket észlelnek (láz, száraz köhögés, fáradékonyság, nehézlégzés, továbbá torokfájdalom, fejfájás, izom-ízületi fájdalom, hidegrázás; ritkábban hányás, illetve hasmenés), a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak gyermekük orvosi vizsgálatáról.
 2. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy családtagnál koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy egyeztessenek az osztályfőnökkel, ha az elérhetőségük – emailcím, telefonszám – megváltozott!A napközben előforduló más megbetegedés esetén is a szülőt haladéktalanul értesítjük és – szükség esetén – az elkülönítést alkalmazzuk.
 3. Az iskolai hiányzások tekintetében igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 4. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különítenünk, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 5. COVID-19 fertőzésből kigyógyult gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
 6. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében

 1. Annak érdekében, hogy szükség esetén az iskola felkészült legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestület kidolgozta a saját protokollját és annak bevezetésére felkészült. Ehhez követjük az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlásokat.
  1. Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
 • Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
  • A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
  • Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az iskola megszervezi a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
  • A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítjuk a gyermekétkeztetést.

Kommunikáció

 1. Kérem Önöket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak! Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni. Iskolánk honlapja: kmaltisk.hu. Működik iskolánk közösségi oldala is, ahol szintén megosztjuk az információkat a szülőkkel (Kovács Mihály Általános Iskola, Abádszalók).

Teendő fertőzés gyanúja esetén

 1. Fertőzés gyanúja esetén az Intézkedési Terv  2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről szóló dokumentum 9. és 10. pontjában foglaltak alapján az elkülönítést követően kell az iskolaorvost, szülőt, szülő a gyermekorvost értesíteni.
 • Az intézményeknek minden covid fertőzéssel vagy gyanújával kapcsolatos esetről rendkívüli eseményként, haladéktalanul tájékoztatást kell küldeniük a tankerületi központ igazgatója számára.
 • A tankerületi központ igazgatója fogja  a számára kiadott e-mail címen tájékoztatni a Klebelsberg Központot.
 • A tankerületi igazgatói értekezleten elhangzottak alapján, a Kásler Miklós miniszter úr által VIII/5489/2020/KÖZNEVTART iktatószámú, járványügyi intézkedések tárgyú  levélben foglalt, vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu e-mail címre az intézményeknek nem kell jeleznie az igazolt covid fertőzéseket, az a Tankerületi Központ feladata lesz.
 • Az intézményi jelentési kötelezettség  a Kormányhivatal Járási Hivatala és annak Népegészségügyi Osztálya felé azonban változatlanul fennáll.  

Abádszalók, 2020. szeptember 8.

 Parázsó Katalin

intézményvezető